Vakıflar

 Vakıflarda Kuruluş


1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli) 2 adet dilekçe Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Bşk.Hitaben     
2-     Vakfın yetkili organı tarafından alınmış ve noterce tastik edilmiş işletmenin kuruluşuna dair karar ( noter onaylı - 2 adet)     
    kararda;     
    • İşletmenin ünvanı     
    • Açık adresi     
    • Konusu     
    • Sermayesi     
    • İşletmenin temsilcileri, uyrukları ve ev adresleri ile temsil şekli bulunmalıdır.     
3-     Vakıf senedinin mahkemece tesciline dair  dilekçe ( belge )     
4-     Vakıf tesis senedi ( noter onaylı ) 1 adet     
5-     Mülhak vakıflara ait işletmelerde vakfın mahiyetin ve mütevelli heyetinin tayin tarihlerini gösteren ve vakfiyesinin mahkeme tecili tarihini bildiren ve yetkili Vakıflar Müdürlüğü veya Memurluğunca verilmiş olan belge     
6-     İşletme temsilcisinin işletme ünvanı ile düzenlenmiş imza beyannamesi  ( noter onaylı aslı ) 2 adet     
7-     Ticaret Sicili Tüzüğünün  29.maddesine göre  hazırlanmış taahhütname     
8-     İşletmeye ayni sermaye konulmuş ise değer tespitine dair mahkeme kararı ile bilirkişi raporu     
9-     İşletme temsilcisinin ikametgah belgesi ( son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet )


Vakıflarda Kapanış


1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) 2 adet  dilekçe  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Bşk.Hitaben    
2-     Vakfın yetkili organı tarafından alınmış ve noterce tastik edilmiş işletmenin kapanışına dair karar ( noter onaylı - 2 adet )    
       
Not:     Sicil tasdiknamesi, yetki belgesi, iflas konkordato belgesi, 47. Madde belgesi, 55. Madde belgesi ve tasdikli suretler harca tabi olup kaşeli ve imzalı dilekçe ile memurluğumuza başvurularak temin edilebilir.
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı