Kollektif Şirketler

 Kollektif Şirketlerde Kuruluş
    

1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) 2 adet  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na hitaben
2-     Şirket kuruluş sözleşmesi ( noter onaylı - 3 adet )
3-     Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi ( noter onaylı - asıl ) 2 adet
4-     Ticaret Sicili Tüzüğünün  29.maddesine göre  hazırlanmış taahhütname
5-     Kurucu  ortakların  fotoğraflı nüfus örneği ( noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet )
6-     Kurucu ortaklara ait  ikametgah belgesi ( noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet )
7-     Unvan bakma formu
8-     Şirket Kuruluş Bildirim Formu  6 adet


Kollektif Şirketlerde Ana Sözleşme Tadili


1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) 2 adet  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na nitaben
2-     Tadil mukavelesi ( tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı - 2 adet )


 Kollektif Şirketlerde Hisse Devri


1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) 2 adet  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na hitaben
2-     Hisse devrine ilişkin tadil mukavalesi ( noter onaylı - 2 adet )
3-     Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluyorsa
    • İlgili maddelere ilişkin tadil mukavelesi ( noter onaylı - 2 adet )
    • Yeni atanan temsilcilere ait imza beyannamesi ( noter onaylı )
    • Yeni giren ortaklara ait fotoğraflı nüfus örneği ( noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet )
    • Yeni giren ortaklara ait ikametgah belgesi ( noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl-1 adet )
    

 Kollektif Şirketlerde Şube Açılışı


1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) 2 adet  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na hitaben
2-     Şirketin kuruluşu itibariyle tüm gazetelerinin şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğundan onaylı suretleri
3-     Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi ( noter onaylı aslı ) 2 adet
4-     Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre sicil belgesi ( son 1 ay içinde alınmış - aslı )
5-     Şube açılışına dair şube açılış kararı ( noter onaylı - 2 adet )
    
    ana sözleşmede şubeler açabilir ibaresinin bulunması gerekmekte olup
    
6-     Açılış kararında
    • Şubenin ünvanı ( şirket ünvanı yanında, örnek olarak; Manisa şubesi veya Manisa Anafartalar Şubesi gibi belirtilecek
    • Şubenin açık adresi
    • Şubeye ayrılan sermaye
    • Şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek
7-     Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname
8-     Şube yetkililerinin fotoğraflı nüfus örneği ( noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet )
9-     Şube yetkililerinin ikametgah belgesi ( noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet )

 Kollektif Şirketlerde Merkez Nakli


1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) 2 adet  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na hitaben
2-     Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti ( tarih sırasına göre )
3-     Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi
4-     Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.maddesine göre sicil belgesi ( son 1 ay içinde alınmış - aslı )
5-     Merkez nakline ilişkin ortaklar kurulu kararı ( noter onaylı - 3 adet )
    • Kararda; tadil olunan maddenin yeni şekli belirtilecek
    Tadil metni noter'den 2 adet eski şekli yeni şekli belirtilecek
6-     Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında imza beyannamesi ( noter onaylı aslı ) 2 adet
7-     Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 maddesine göre hazırlanmış taahhütname
8-     Ortakların fotoğraflı nüfus örneği ( noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet )
9-     Ortaklara ait ikametgah belgesi ( noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet )

 Kollektif Şirketlerde Adres Değişikliği

1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) 2 adet  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na hitaben
2-     Adres değişikliğine ilişkin tadil mukavelesi ( noter onaylı - 2 adet )
3-     Kira kontratı veya  mülk sahibi olunması halinde tapu fotokopisi

 Kollektif Şirketlerde Sigorta Acenteliği Tescili

1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
2-     Acentelik Sözleşmesi ( noter onaylı veya asıl imzalı )
3-     Aynı iş dalında başka bir Aigorta şirketinin acenteliği bulunması halinde
4-     Muvafakatname.
5-     Acentelik vekaletnamesi ( noter onaylı - 2 adet )

 Kollektif Şirketlerde Sigorta Acenteliği Feshi


1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli )   2 adet  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na hitaben
2-     Acentelik fesihnamesi ( noter onaylı - 2 adet )

 Kollektif Şirketlerde Tasfiye Sonu Kapanış

1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) 2 adet  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na hitaben
2-     Fesih sözleşmesi ( fesih tarihi belirtilecek - noter onaylı - 2 adet )
3-     Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ( her ortak için 2 adet )
    
    
Not:     Sicil tasdiknamesi yetki belgesi iflas konkordato belgesi 47. Madde belgesi 55. Madde belgesi ve tasdikli suretler harca tabi olup kaşeli ve imzalı dilekçe ile memurluğumuza başvurularak temin edilebilir.

 Kollektif Şirketlerde Temsilci Ataması


1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) 2 adet  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na hitaben
2-     Kuruluş sözleşmesinin ilgili maddesine ilişkin tadil mukavelesi ( noter onaylı - 2 adet )
3-     Şirket yetkilisine ait imza beyannamesi ( noter onaylı - 2 adet )
4-     İmza yetkisi verilen kişi ortaklar dışından ise  fotoğraflı nüfus örneği ( noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
5-     İmza yetkisi verilen kişi ortaklar dışından ise   ikametgah belgesi ( noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı