Rehin Tescil

 İşletme Rehni Terkini


1-     Rehin alacaklısının ticari işletme rehninin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı     
2-     Rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tescili zorunlu olup sürenin geçirilmesi halinde sözleşme geçersizdir,yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
        
***     Rehin beyannamesinin rehin sözleşmesi esas alınarak ve ona uygun olarak düzenlenmesi ve taraflarca imzalanması zorunludur.     
        
***     Ticari işletme rehninin terki ancak rehin alacaklısının bildirimi üzerine gerçekleştirilebilir,rehin verenin başvurusu yeterli değildir.

 İşletme Rehni Tadili

1-     Dilekçe ( imzalı kaşeli rehin alacaklısı tarafından yazılmış yazı )     
2-     Tadile dair sözleşme ( noter onaylı )     
3-     Rehinli mallar listesinde gayrimenkul ve/veya araç var ise,bunlara ait tapu belgesi ve/veya ruhsat örneği ( noter onaylı )     
4-     Rehinli malların sigortalı olması halinde sigorta poliçesi örneği

 İşletme Rehni Terkini


1-     Rehin alacaklısının ticari işletme rehninin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı     
2-     Rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tescili zorunlu olup sürenin geçirilmesi halinde sözleşme geçersizdir,yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
        
***     Rehin beyannamesinin rehin sözleşmesi esas alınarak ve ona uygun olarak düzenlenmesi ve taraflarca imzalanması zorunludur.     
        
***     Ticari işletme rehninin terki ancak rehin alacaklısının bildirimi üzerine gerçekleştirilebilir,rehin verenin başvurusu yeterli değildir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı