Dernekler

 Derneklerde Kuruluş
 
1-     Dilekçe ( imzalı - kaşeli )
2-     Derneğin Yetkili organı tarafından alınmış karar ( noter onaylı - 2 adet )
    kararda;
    • İşletmenin açık ünvanı
    • Açık adresi
    • Uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla temsilcileri
    • Temsil şekli
    • İşletme konusu belirtilecek.
3-     Derneklerin Valilik Dernekler Masasından alınan derneğin kuruluşunu gösterir yazı
4-     Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesi ( noter onaylı )
5-     İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden son seçim veya atamaya ilişkin yetkili kurul kararı
6-     Taahhütname ( imzalı )
7-     İşletme temsilcisinin    fotoğraflı nüfus örneği ( Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet )
8-     İşletme temsilcisinin ikametgah belgesi ( Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet )
    
Not:     DERNEĞİN TÜZÜĞÜNDE İKTİSADİ İŞLETMELER AÇABİLİR İBARESİ BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.

 Derneklerde Kapanış


1-     Dilekçe (imzalı-kaşeli)
2-     İşletmenin kapanışına dair yetkili kurul kararı
    
Not:     Sicil tasdiknamesi yetki belgesi iflas konkordato belgesi 47. Madde belgesi 55. Madde belgesi ve tasdikli suretler harca tabi olup kaşeli ve imzalı dilekçe ile memurluğumuza başvurularak temin edilebilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Balo
TOBB Uyum
Zafer Kalkınma Ajansı
Kosgeb
KGF
Eurochambres
İcc
Beceri 10
Tepav
Rekabet Kurumu
TSE
Gümrük ve Truzim işletmeleri
Celal Bayar Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Kalkınma Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türk Patent Enstitüsü
Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi
Sanal Ticaret Akademisi
Kolay İhracat Platformu Hakkında
Türkiye'nin İlan Portalı